Miesięczne archiwum: Sierpień 2016

Termoizolacje przy ocieplaniu domu

Termoizolacje

Termoizolacje to ocieplenie domu. Wybór odpowiedniego materiału termoizolacyjnego uzależniony jest od tego do czego ma być użyty.

Wełna szklana bądź skalna posiada dobrą izolacyjność cieplną oraz jest sprężysta i paro przepuszczalna. Dodatkowo jest odporna na substancje chemiczne i ogień. Ocieplenie wykonane z wełny posiada również właściwości izolacji akustycznej.

Styropian jest natomiast materiałem bardzo lekkim, sztywnym i mało nasiąkliwym. Niestety jednocześnie nie jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników organicznych, które obecne są w masach hydroizolacyjnych i klejach bitumicznych. Powoduje to stopniowe jego topnienie, a tym samym zanikanie.

Polistyren ekstrudowany XPS z kolei jest twardszy od styropianu i posiada lepsze właściwości ciepłochronne. Nie jest jednak odporny na rozpuszczalniki różnego rodzaju. \

Oferta termoizolacji jest bardzo szeroka. Są to tkaniny termoizolacyjne, szczeliwa i sznury szklane, ceramiczne, krzemowe, płyty i maty termoizolacyjne. Termoizolacje pełnią ogromną rolę w życiu codziennym.